Stichting Veluwse Onderwijs Groep, Apeldoorn

Deelprojectleider met portefeuille "Ondersteuning", adviesrapport "Aanpassing ondersteuningskolom Veluws College Cortenbosch", tijdelijk coördinator ondersteuning (voorheen zorgcoördinator) Cortenbosch.

cogitate_veluws_college.jpg

Stichting Onderdak, Arnhem

Lid van het achtervang team, aanbieden van zorg in complexe multiproblem situaties, adviseur namens Onderdak naar gemeentes Zutphen, Nijmegen, Arnhem.

cogitate_stichting_onderdak.png

Vereniging NVS-NVL, Utrecht

Projectleider 'Dag van de zorgcoördinator 2014', mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de dag, met als thema "Zorgcoördinator, waar sta je voor!?"

cogitate_NVS-NVL-logo.jpg

Nederlands Jeugd Instituut, Utrecht

Onderzoek samenhang transitie jeugdzorg met zorg voor jeugd in het onderwijs.

cogitate_logo_NJI3.png