Visie Cogitate

cogitate_content_2.jpg

Cogitate ondersteunt en begeleidt instellingen en individuen in het maken van een goede keuze door samenspraak te organiseren, kritisch te kijken naar eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de vraagsteller in relatie tot trends en ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld.

Cogitate doet dit vanuit een christelijke levensovertuiging.

Een goede keuze leidt tot verruiming van perspectief en mogelijkheden. Een keuze kan altijd bijgesteld of heroverwogen worden als blijkt dat een eerste stap leidt tot meer of andere mogelijkheden.