Onderwijs en Jeugdzorg

cogitate_onderwij_en_jeugdzorg.jpg

Één kind, één plan, één regie.
Dit adagium klinkt de afgelopen tien jaar bij de invoering van de wet op de jeugdzorg en de uitvoering van Passend Onderwijs.
Het klinkt simpel en noodzakelijk. Maar zo eenvoudig als het klinkt en zo goed als dat bedoeld is, zo weerbarstig blijkt dat in de praktijk.
Hoeveel kennis is er nodig van elkaars werkveld?
Er leven nogal verschillende verwachtingen vanuit onderwijs naar jeugdhulpverlening en vice versa. In de uitvoering van richtlijnen en verordeningen, in de mate waarin onderwijs maatwerk kan/moet leveren, hoe de leerplichtwet wordt uitgevoerd. Soms loop je tegen de spreekwoordelijke muur op! 

En dat terwijl in het denken en handelen van alle professionals kinderen centraal  staan!

Op basis van ruime ervaring in het werkveld van onderwijs en jeugdhulp biedt Cogitate ondersteuning door middel van interim (project)management, veldwerk en onderzoek. Op basis van "werk in uitvoering" dragen wij bij in verbetering van beleid, dagelijkse leiding en bestuurlijke verantwoording.