Over Cogitate

cogitate_profiel_pieter.jpg

Cogitate is een klein, dynamisch bedrijf met brede ervaring in het onderwijs, de jeugdzorg en volwassenenzorg.

Wat Cogitate biedt:

  • Advies, interim (project)management en coaching in het onderwijs
  • Gastouderopvang, ouderbegeleiding, opvang van jongeren en (pleeg)zorg

Wij bereiken onze doelen tijdens het drinken van een goede kop koffie of het nuttigen van een lekkere maaltijd, tijdens een stevige outdoor activiteit, in een creatieve sessie of gedurende een langere periode binnen een organisatie of (samen)werkverband.

Expertise gebieden van Cogitate:

  • Passend Onderwijs
  • Transitie Jeugdzorg
  • Inrichting één-loketfunctie
  • Leerlingbegeleiding en groepsdynamica in het Voortgezet onderwijs
  • Gedragsondersteuning in het onderwijs en gastgezinnen
  • Observaties van gedrag in de klas/groepsverband
  • Automatisering van bedrijfsprocessen als onderwijsdienstverlener
  • Conceptuele inrichting van onderwijsomgeving

Vriendelijke groet,
Pieter van Dijk