Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck houdt in dat je nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.

Studiekeuzecheck, wat houdt dat in?

 

De studiekeuzecheck houdt in dat je nog vóór de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past. De onderwijsinstelling waarbij je je hebt ingeschreven, nodigt je uit voor de studiekeuzecheck. Wanneer je wordt uitgenodigd, ben je verplicht hieraan mee te doen. Maar je kunt ook zelf om een studiekeuzecheck vragen.
Voorbeelden studiekeuzecheck
 
Een studiekeuzecheck kan een gesprek zijn, een dagje proefstuderen, het invullen van een digitale vragenlijst of een andere activiteit die uitmondt in een advies. Het advies is vrijblijvend, maar het geeft je een goed beeld van je kansen om de studie met succes te volgen.
 
Als je wilt weten wat de studiekeuzecheck bij de opleiding van jouw keuze inhoudt, kun je dat terugvinden op de opleidingspagina.
 
 

Waarom de Studiekeuzecheck?

 

De vervroegde aanmelding (aanmelden uiterlijk 1 mei) zorgt ervoor dat leerling en opleiding eerder met elkaar in contact kunnen komen, zodat er tijd is voor een check op de gemaakte studiekeuze. Deze check vindt plaats door een studiekeuzeactiviteit met een advies.

 

Recht of verplicht

De aanstaande student heeft recht op een studiekeuzeactiviteit, maar kan ook verplicht worden om daaraan mee te doen als de hogeschool of universiteit dat vraagt. Het doel van deze maatregel is dat studenten een bewustere keuze maken en daardoor meer kans hebben op studiesucces.
Meldt een student zich ná 1 mei aan, of doet hij zonder goede reden niet mee aan een verplichte studiekeuzeactiviteit, dan kan hij zijn toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of deze student nog kan worden toegelaten.
(bron: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl)
 

Terug naar overzicht